• Microsoft Visual C# Ücretsiz İndir

  .................. [...]

 • Blend for Visual Studio 2015 Ücretsiz İndir

  .................. [...]

 • Microsoft Project 2016 Ücretsiz İndir

  .................. [...]

 • Telerik Platformlar Arası Mobil Uygulama Geliştirme

  .................. [...]

 • Windows PowerShell Ücretsiz İndir

  .................. [...]

 • İOS Uygulama Geliştirme Ücretsiz İndir

  .................. [...]

 • Microsoft Visual Basic 2013

  .................. [...]

Download
Hoşgeldiniz.

2 Mart 2016 Çarşamba

Algoritma Ve Programlama Mantığı Pdf İndir

Algoritma ve Programlama Mantığı

Kategori:Yazılım, Algoritma, Programlama
Yazar:Charles E.Leiserson
Sayfa Sayısı: 860
Çıkış Tarihi: Ocak 2016
Yayınevi: MSP
Baskı: 3
ISBN-1: 0735246859
ISBN-2: 9724777697466
İndir: Bu Kitabı İndirmek İçin Aşşağıdaki Yorum Bölümüne e-posta mail adresi Yazmanız Yeterliİçerik / Hakkında

Günümüz teknoloji çağında hiç şüphesiz bilgisayarlar hemen hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. ilerleyen teknolojilere paralel bir şekilde büyüyen pazar hacmi ve yazılım alanına olan talep sonucunda bu alana yönelik eğitimler ile eğitim yöntemleri ortaya çıkmış ve halen gelişmeye devam etmektedir.


Onlarca programlama dilinin ve yüzlerce teknolohinin altında yatan Algoritma ise tüm bu teknolojilerin temelini oluşturmuş ve teknoloji farkı gözetilmeden bilinmesi gereken en temel yapı olmuştur.

Bilgisayar ve yazılım bilimleri üzerine eğitim veren üniversitelerde ve özel eğitim kurumlarında Algoritma öğrenimi rehber ve başucu kitabı olarak kullanabileceğiniz bu kitap öncelikle Algoritmayı ve Algoritmanın bir ifade şekli olan diyagramlarını öğreniyor olacaksınız. Aynı bölüm dahilinde kolaydan zora birçok Algoritma örneği ile problem çözme yetiniz bir hayli artıyor olacaktır.

İkinci bölümde ise diğer birçok kitapta bulamayacağımız programlama dillerinde kullanılacak entegre geliştirme ortamının kurulumları ile karşılaşıyor olacaksınız.


1 Mart 2016 Salı

Robot Programlama Kitabı Pdf indir

Robot Programlama

Tasarım, Simülasyon, Üretim.

Ahmet Ali SÜZEN

Kategori: Programlama
Sayfa Sayısı:272
Baskı:2
Çıkış Tarihi: 1 Haziran 2011
Fiyat: 25 ₺


Kitabı PDF Formatında İndirmek İçin Yorum Gönderin......

Yorumunuzda e-posta Adresinizi de Belirtiniz...
Robot Programlama


Gelişen teknoloji ile beraber robot kelimesini artık çok sık duymaktayız. Üniversitelerde ve liselerde artık robot eğitimi alanı oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Robot geliştirme süreçleri oldukça zor ve maliyetlidir. Bu kitap robot geliştirme alanına giriş yapmanız için bir yol gösterecektir...

İçerik

 • Programlamaya giriş
 • Motorlar
 • Sensörler
 • Uç elemanlar
 • Temel elektronik
 • Devre elemanları
 • ve Daha fazlası......


15 Şubat 2016 Pazartesi

Adım Adım Microsoft Project 2016 PDF indirKategoriler: Yazılım, Programlama, C++, CLİ
Yazar:Carl Chatfield, Timothy Johnson
Baskı: 1
Çıkış Tarihi:15 Şubat 2016
Fiyat: 150 TL
Sayfa Sayısı: 740
Dosyasını Boyutu: 65 MB
Format: PDF epub .mobi .zip .pdf .DjVu
Yayınevi: Microsoft Press
ISBN: 978-0-73567-517-9
Book 978-0-7356-9874-1
eBook 978-0-7356-9877-2+ DVD Ek Dosyası ile Birlikte

İndir: Bu Kitabı İndirmek İçin Aşşağıdaki Yorum Bölümüne e-posta mail adresi Yazmanız Yeterli
Now in full color!
 • Easy lessons for essential tasks
 • Big full-color visuals
 • Skill-building practice files
The quick way to learn Project!
This is learning made easy. Get productive fast with Project 2016 and jump in wherever you need answers--brisk lessons and colorful screen shots show you exactly what to do, step by step.
 • Work with Project on your PC or touch-enabled device
 • Build and fine-tune your project plan
 • Schedule tasks and milestones, and assign resources
 • Track progress and costs, and manage variances
 • Troubleshoot delays and budget overruns
 • Customize Gantt chart views, tables, and calendars
 • Learn project-management best practices

Table of Contents

Table of Contents from previous edition:
Introduction to Microsoft Project
Chapter 1: Microsoft Project, project management and you
Chapter 2: A guided tour of Project
Simple Scheduling Basics
Chapter 3: Starting a new plan
Chapter 4: Building a task list
Chapter 5: Setting up resources
Chapter 6: Assigning resources to tasks
Chapter 7: Formatting and sharing your plan
Chapter 8: Tracking progress
Advanced Scheduling Techniques
Chapter 9: Advanced task scheduling
Chapter 10: Fine-tuning task details
Chapter 11: Fine-tuning resource and assignment details
Chapter 12: Fine-tuning the Project plan
Chapter 13: Organizing project details
Chapter 14: Tracking progress on tasks and assignments
Chapter 15: Viewing and reporting project status
Chapter 16: Getting your project back on track
In-Depth and Special Subjects
Chapter 17: Applying advanced formatting and printing
Chapter 18: Advanced report formatting
Chapter 19: Customizing Project
Chapter 20: Sharing information with other programs
Chapter 21: Consolidating projects and resources
Appendices

Adım Adım Microsoft Visual C# 8. Baskı PDF indir

Kategoriler: Yazılım, C#
Yazar:John Sharp
Baskı: 8
Çıkış Tarihi: 2016
Fiyat: 75 TL
Sayfa Sayısı: 816
Dosyasını Boyutu: 65 MB
Format: PDF epub .mobi .zip .pdf .DjVu
Yayınevi: Microsoft Press
ISBN: 978-0-73567-517-9


+ DVD Ek Dosyası ile Birlikte

İndir: Bu Kitabı İndirmek İçin Aşşağıdaki Yorum Bölümüne e-posta mail adresi Yazmanız Yeterli
Demo İndir

Downloads

Follow the instructions to download this book's companion files or practice files.
 1. Click the Download button below to start the download.
 2. If prompted, click Save.
 3. Locate the .zip file on your computer. Right-click the file, click Extract All, and then follow the instructions.
Download
 • Published 10/30/2015
 • 8th Edition
 • 816 pages
 • Book 978-1-5093-0104-1
 • eBook 978-1-5093-0108-9Your hands-on guide to Microsoft Visual C# fundamentals with Visual Studio 2015
Expand your expertise--and teach yourself the fundamentals of programming with the latest version of Visual C# with Visual Studio 2015. If you are an experienced software developer, you’ll get all the guidance, exercises, and code you need to start building responsive, scalable Windows 10 and Universal Windows Platform applications with Visual C#.

Discover how to:
 • Quickly start creating Visual C# code and projects with Visual Studio 2015
 • Work with variables, operators, expressions, and methods
 • Control program flow with decision and iteration statements
 • Build more robust apps with error, exception, and resource management
 • Master the essentials of Visual C# object-oriented programming
 • Use enumerations, structures, generics, collections, indexers, and other advanced features
 • Create in-memory data queries with LINQ query expressions
 • Improve application throughput and response time with asynchronous methods
 • Decouple application logic and event handling
 • Streamline development with new app templates
 • Implement the Model-View-ViewModel (MVVM) pattern
 • Build Universal Windows Platform apps that smoothly adapt to PCs, tablets, and Windows phones
 • Integrate Microsoft Azure cloud databases and RESTful web services
About You
 • For software developers who are new to Visual C# or who are upgrading from older versions
 • Readers should have experience with at least one programming language
 • No prior Microsoft .NET or Visual Studio development experience required

Table of Contents

Introduction xix
PART I: INTRODUCING MICROSOFT VISUAL C# AND MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 
Chapter 1: Welcome to C# 3
Beginning programming with the Visual Studio 2015 environment 3
Writing your first program 8
Using namespaces 14
Creating a graphical application 17
Examining the Universal Windows Platform app 26
Adding code to the graphical application 29
Summary 32
Quick Reference 32
Chapter 2: Working with variables, operators, and expressions 33
Understanding statements 33
Using identifiers 34
Identifying keywords 34
Using variables 36
Naming variables 36
Declaring variables 37
Working with primitive data types 37
Unassigned local variables 38
Displaying primitive data type values 38
Using arithmetic operators 45
Operators and types 45
Examining arithmetic operators 47
Controlling precedence 52
Using associativity to evaluate expressions 53
Associativity and the assignment operator 53
Incrementing and decrementing variables 54
Prefix and postfix 55
Declaring implicitly typed local variables 56
Summary 57
Quick Reference 58
Chapter 3: Writing methods and applying scope 59
Creating methods 59
Declaring a method 60
Returning data from a method 61
Using expression-bodied methods 62
Calling methods 63
Applying scope 66
Defining local scope 66
Defining class scope 67
Overloading methods 68
Writing methods 68
Using optional parameters and named arguments 77
Defining optional parameters 79
Passing named arguments 79
Resolving ambiguities with optional parameters and named arguments 80
Summary 85
Quick reference 86
Chapter 4: Using decision statements 87
Declaring Boolean variables 87
Using Boolean operators 88
Understanding equality and relational operators 88
Understanding conditional logical operators 89
Short circuiting 90
Summarizing operator precedence and associativity 90
Using if statements to make decisions 91
Understanding if statement syntax 91
Using blocks to group statements 93
Cascading if statements 94
Using switch statements 99
Understanding switch statement syntax 100
Following the switch statement rules 101
Summary 104
Quick reference 105
Chapter 5: Using compound assignment and iteration statements 107
Using compound assignment operators 107
Writing while statements 108
Writing for statements 114
Understanding for statement scope 115
Writing do statements 116
Summary 125
Quick reference 125
Chapter 6: Managing errors and exceptions 127
Coping with errors 127
Trying code and catching exceptions 128
Unhandled exceptions 129
Using multiple catch handlers 130
Catching multiple exceptions 131
Propagating exceptions 136
Using checked and unchecked integer arithmetic 138
Writing checked statements 139
Writing checked expressions 140
Throwing exceptions 143
Using a finally block 148
Summary 149
Quick reference 150
PART II: UNDERSTANDING THE C# OBJECT MODEL
Chapter 7: Creating and managing classes and objects 153
Understanding classification 153
The purpose of encapsulation 154
Defining and using a class 154
Controlling accessibility 156
Working with constructors 157
Overloading constructors 158
Understanding static methods and data 167
Creating a shared field 168
Creating a static field by using the const keyword 169
Understanding static classes 169
Static using statements 170
Anonymous classes 172
Summary 174
Quick reference 174
Chapter 8: Understanding values and references 177
Copying value type variables and classes 177
Understanding null values and nullable types 183
Using nullable types 185
Understanding the properties of nullable types 186
Using ref and out parameters 187
Creating ref parameters 188
Creating out parameters 188
How computer memory is organized 190
Using the stack and the heap 192
The System.Object class 193
Boxing 194
Unboxing 194
Casting data safely 196
The is operator 196
The as operator 197
Summary 199
Quick reference 199
Chapter 9: Creating value types with enumerations
and structures 201
Working with enumerations 201
Declaring an enumeration 202
Using an enumeration 202
Choosing enumeration literal values 203
Choosing an enumeration’s underlying type 204
Working with structures 206
Declaring a structure 208
Understanding differences between structures and classes 209
Declaring structure variables 210
Understanding structure initialization 211
Copying structure variables 215
Summary 219
Quick reference 219
Chapter 10: Using arrays 221
Declaring and creating an array 221
Declaring array variables 221
Creating an array instance 222
Populating and using an array 223
Creating an implicitly typed array 224
Accessing an individual array element 225
Iterating through an array 225
Passing arrays as parameters and return values for a method 227 
Copying arrays 228
Using multidimensional arrays 230
Creating jagged arrays 231
Summary 241
Quick reference 242
Chapter 11: Understanding parameter arrays 243
Overloading—a recap 243
Using array arguments 244
Declaring a params array 245
Using params object[ ] 247
Using a params array 249
Comparing parameter arrays and optional parameters 252
Summary 254
Quick reference 254
Chapter 12: Working with inheritance 255
What is inheritance? 255
Using inheritance 256
The System.Object class revisited 258
Calling base-class constructors 258
Assigning classes 259
Declaring new methods 261
Declaring virtual methods 262
Declaring override methods 263
Understanding protected access 265
Understanding extension methods 271
Summary 275
Quick reference 276
Chapter 13: Creating interfaces and defining abstract classes 277
Understanding interfaces 277
Defining an interface 278
Implementing an interface 279
Referencing a class through its interface 280
Working with multiple interfaces 281
Explicitly implementing an interface 282
Interface restrictions 283
Defining and using interfaces 284
Abstract classes 293
Abstract methods 295
Sealed classes 295
Sealed methods 295
Implementing and using an abstract class 296
Summary 302
Quick reference 303
Chapter 14: Using garbage collection and resource management 305
The life and times of an object 305
Writing destructors 306
Why use the garbage collector? 308
How does the garbage collector work? 310
Recommendations 310
Resource management 311
Disposal methods 311
Exception-safe disposal 312
The using statement and the IDisposable interface 312
Calling the Dispose method from a destructor 314
Implementing exception-safe disposal 316
Summary 325
Quick reference 325
PART III: DEFINING EXTENSIBLE TYPES WITH C#
Chapter 15: Implementing properties to access fields 329
Implementing encapsulation by using methods 329
What are properties? 331
Using properties 333
Read-only properties 334
Write-only properties 334
Property accessibility 335
Understanding the property restrictions 336
Declaring interface properties 337
Replacing methods with properties 339
Generating automatic properties 343
Initializing objects by using properties 345
Summary 349
Quick reference 350
Chapter 16: Using indexers 353
What is an indexer? 353
An example that doesn’t use indexers 353
The same example using indexers 355
Understanding indexer accessors 357
Comparing indexers and arrays 358
Indexers in interfaces 360
Using indexers in a Windows application 361
Summary 367
Quick reference 368
Chapter 17: Introducing generics 369
The problem with the object type 369
The generics solution 373
Generics vs. generalized classes 375
Generics and constraints 375
Creating a generic class 376
The theory of binary trees 376
Building a binary tree class by using generics 379
Creating a generic method 389
Defining a generic method to build a binary tree 389
Variance and generic interfaces 391
Covariant interfaces 393
Contravariant interfaces 395
Summary 397
Quick reference 397
Chapter 18: Using collections 399
What are collection classes? 399
The List<T> collection class 401
The LinkedList<T> collection class 403
The Queue<T> collection class 404
The Stack<T> collection class 405
The Dictionary<TKey, TValue> collection class 407
The SortedList<TKey, TValue> collection class 408
The HashSet<T> collection class 409
Using collection initializers 411
The Find methods, predicates, and lambda expressions 411
The forms of lambda expressions 413
Comparing arrays and collections 415
Using collection classes to play cards 416
Summary 420
Quick reference 420
Chapter 19: Enumerating collections 423
Enumerating the elements in a collection 423
Manually implementing an enumerator 425
Implementing the IEnumerable interface 429
Implementing an enumerator by using an iterator 431
A simple iterator 432
Defining an enumerator for the Tree<TItem> class by using an iterator 434
Summary 436
Quick reference 437
Chapter 20: Decoupling application logic and handling events 439
Understanding delegates 440
Examples of delegates in the .NET Framework class library 441
The automated factory scenario 443
Implementing the factory control system without using delegates 443
Implementing the factory by using a delegate 444
Declaring and using delegates 447
Lambda expressions and delegates 455
Creating a method adapter 455
Enabling notifications by using events 456
Declaring an event 456
Subscribing to an event 457
Unsubscribing from an event 457
Raising an event 458
Understanding user interface events 458
Using events 460
Summary 466
Quick reference 466
Chapter 21: Querying in-memory data by using query expressions 469
What is LINQ? 469
Using LINQ in a C# application 470
Selecting data 472
Filtering data 474
Ordering, grouping, and aggregating data 475
Joining data 477
Using query operators 479
Querying data in Tree<TItem> objects 481
LINQ and deferred evaluation 487
Summary 491
Quick reference 491
Chapter 22: Operator overloading 493
Understanding operators 493
Operator constraints 494
Overloaded operators 494
Creating symmetric operators 496
Understanding compound assignment evaluation 498
Declaring increment and decrement operators 499
Comparing operators in structures and classes 500
Defining operator pairs 500
Implementing operators 501
Understanding conversion operators 508
Providing built-in conversions 508
Implementing user-defined conversion operators 509
Creating symmetric operators, revisited 510
Writing conversion operators 511
Summary 513
Quick reference 514
PART IV: BUILDING UNIVERSAL WINDOWS PLATFORM APPLICATIONS WITH C# 
Chapter 23: Improving throughput by using tasks 517
Why perform multitasking by using parallel processing? 517
The rise of the multicore processor 518
Implementing multitasking by using the Microsoft .NET Framework 519 
Tasks, threads, and the ThreadPool 520
Creating, running, and controlling tasks 521
Using the Task class to implement parallelism 524
Abstracting tasks by using the Parallel class 536
When not to use the Parallel class 541
Canceling tasks and handling exceptions 543
The mechanics of cooperative cancellation 543
Using continuations with canceled and faulted tasks 556
Summary 557
Quick reference 557
Chapter 24: Improving response time by performing
asynchronous operations 559
Implementing asynchronous methods 560
Defining asynchronous methods: The problem 560
Defining asynchronous methods: The solution 564
Defining asynchronous methods that return values 569
Asynchronous method gotchas 570
Asynchronous methods and the Windows Runtime APIs 572
Using PLINQ to parallelize declarative data access 575
Using PLINQ to improve performance while iterating through a collection 576
Canceling a PLINQ query 580
Synchronizing concurrent access to data 581
Locking data 584
Synchronization primitives for coordinating tasks 584
Canceling synchronization 587
The concurrent collection classes 587
Using a concurrent collection and a lock to implement thread-safe data access 588
Summary 598
Quick reference 599
Chapter 25: Implementing the user interface for a Universal Windows Platform app 601
Features of a Universal Windows Platform app 602
Using the Blank App template to build a Universal Windows Platform app 605
Implementing a scalable user interface 607
Applying styles to a UI 638
Summary 649
Quick reference 649
Chapter 26: Displaying and searching for data in a Universal Windows Platform app 651
Implementing the Model-View-ViewModel pattern 651
Displaying data by using data binding 652
Modifying data by using data binding 659
Using data binding with a ComboBox control 663
Creating a ViewModel 665
Adding commands to a ViewModel 669
Searching for data using Cortana 680
Providing a vocal response to voice commands 692
Summary 695
Quick reference 696
Chapter 27: Accessing a remote database from a Universal Windows Platform app 697
Retrieving data from a database 698
Creating an entity model 703
Creating and using a REST web service 712
Inserting, updating, and deleting data through a REST web service 728
Reporting errors and updating the UI 738
Summary 746
Quick reference 747
Index 749

Adım Adım Windows PowerShell 3rd Edition PDF İNDİR


Kategori: Yazılım, Programlama, C++, CLI
Yazar: By Ed Wilson
Baskı: 3
Çıkış Tarihi: Mayıs 2015
Fiyat: 90 TL
Sayfa Sayısı: 740
Dosya Boyutu: 65 MB
Format: PDF epub   .mobi   .zip   .pdf   .DjVu
Yayınevi:  Microsoft Press
ISBN: 978-0-73567-517-9


+ DVD Ek Dosyası ile Birlikte

İndir: Bu Kitabı İndirmek İçin Aşşağıdaki Yorum Bölümüne  e-posta  Adresinizi Yazmanız Yeterli
.
Demo İndir

Downloads

Follow the instructions to download this book's companion files or practice files.
 1. Click the Download button below to start the download.
 2. If prompted, click Save.
 3. Locate the .zip file on your computer. Right-click the file, click Extract All, and then follow the instructions.
Download
Published 10/12/2015
3rd Edition
704 pages
Book 978-0-7356-7511-7
eBook 978-1-5093-0047-1
Your hands-on guide to Windows PowerShell scripting fundamentals
Expand your expertise--and teach yourself the fundamentals of Windows PowerShell scripting, including features available in Windows PowerShell 5. If you are an IT professional, power user, or consultant, you’ll get the guidance, exercises, and code you need to master core techniques for automating Windows setup, deployment, and management.

Discover how to:

Run cmdlets and command-line utilities
Administer Windows-based servers and desktops with built-in cmdlets
Use providers to access external information
Write and run scripts from the Windows ISE
Create functions that are easy to maintain
Build standardized environments with profiles
Automate Windows systems with WMI, CIM cmdlets, and remoting
Automate Active Directory Domain Services (AD DS)
Debug scripts and handle errors
Run commands that survive interruptions
Use Desired State Configuration (DSC) to manage software services and their environments
Get powerful new modules from PowerShell Gallery

About You
This book is for:
IT professionals and power users who want to get productive with Windows PowerShell, including new features in Windows PowerShell 5
Windows system administrators who want to be more efficient and productive
Anyone pursuing Windows PowerShell certifications
No experience with Windows PowerShell or other scripting technologies necessary

Table of Contents

Introduction xix
Chapter 1: Overview of Windows PowerShell 5.0 1
Understanding Windows PowerShell 1
Using cmdlets 3
Installing Windows PowerShell 3
Deploying Windows PowerShell to down-level operating systems 3
Using command-line utilities 4
Security issues with Windows PowerShell 6
Controlling execution of Windows PowerShell cmdlets 6
Confirming actions 7
Suspending confirmation of cmdlets 8
Working with Windows PowerShell 10
Accessing Windows PowerShell 10
Configuring the Windows PowerShell console 11
Supplying options for cmdlets 11
Working with the help options 12
Exploring commands: Step-by-step exercises 19
Chapter 1 quick reference 22
Chapter 2: Using Windows PowerShell cmdlets 23
Understanding the basics of cmdlets 23
Using the Get-ChildItem cmdlet 24
Obtaining a directory listing 24
Formatting a directory listing by using the Format-List cmdlet 26
Using the Format-Wide cmdlet 27
Formatting a directory listing by using Format-Table 29
Formatting output with Out-GridView 31
Taking advantage of the power of Get-Command 36
Searching for cmdlets by using wildcard characters 36
Using the Get-Member cmdlet 44
Using the Get-Member cmdlet to examine properties and methods 45
Using the New-Object cmdlet 50
Creating and using the wshShell object 50
Using the Show-Command cmdlet 52
Windows PowerShell cmdlet naming helps you learn 54
Windows PowerShell verb grouping 55
Windows PowerShell verb distribution 55
Creating a Windows PowerShell profile 57
Working with cmdlets: Step-by-step exercises 59
Chapter 2 quick reference 63
Chapter 3: Understanding and using Windows PowerShell providers 65
Understanding Windows PowerShell providers 65
Understanding the alias provider 66
Understanding the certificate provider 69
Understanding the environment provider 76
Understanding the filesystem provider 80
Understanding the function provider 85
Using the registry provider to manage the Windows registry 87
The two registry drives 88
The short way to create a new registry key 95
Dealing with a missing registry property 98
Understanding the variable provider 99
Exploring Windows PowerShell providers: Step-by-step exercises 103
Chapter 3 quick reference 107
Chapter 4: Using Windows PowerShell remoting and jobs 109
Understanding Windows PowerShell remoting 109
Classic remoting 109
WinRM 114
Using Windows PowerShell jobs 122
Using Windows PowerShell remoting and jobs: Step-by-step exercises 132
Chapter 4 quick reference 135
Chapter 5: Using Windows PowerShell scripts 137
Why write Windows PowerShell scripts? 137
The fundamentals of scripting 139
Running Windows PowerShell scripts 139
Turning on Windows PowerShell scripting support 140
Transitioning from command line to script 143
Manually running Windows PowerShell scripts 145
Understanding variables and constants 148
Using the While statement 154
Constructing the While statement in Windows PowerShell 154
A practical example of using the While statement 156
Using special features of Windows PowerShell 157
Using the Do...While statement 157
Using the range operator 158
Operating over an array 158
Casting to ASCII values 159
Using the Do...Until statement 160
Comparing the Windows PowerShell Do...Until statement with VBScript 160
Using the Windows PowerShell Do statement 161
The For statement 162
Using the For statement 163
Using the Foreach statement 164
Exiting the Foreach statement early 166
Using the If statement 168
Using assignment and comparison operators 169
Evaluating multiple conditions 170
The Switch statement 171
Using the Switch statement 172
Controlling matching behavior 174
Creating multiple folders: Step-by-step exercises 174
Chapter 5 quick reference 177
Chapter 6: Working with functions 179
Understanding functions 179
Using functions to provide ease of code reuse 186
Including functions in the Windows PowerShell environment 188
Using dot-sourcing 188
Using dot-sourced functions 190
Adding help for functions 191
Using a here-string object for help 192
Using two input parameters 194
Using a type constraint in a function 198
Using more than two input parameters 200
Using functions to encapsulate business logic 202
Using functions to provide ease of modification 204
Understanding filters 209
Creating a function: Step-by-step exercises 213
Chapter 6 quick reference 216
Chapter 7: Creating advanced functions and modules 217
The [cmdletbinding] attribute 217
Easy verbose messages 218
Automatic parameter checks 219
Adding support for the -WhatIf switch parameter 222
Adding support for the -Confirm switch parameter 223
Specifying the default parameter set 224
The Parameter attribute 224
The Mandatory parameter property 225
The Position parameter property 226
The ParameterSetName parameter property 227
The ValueFromPipeline property 228
The HelpMessage property 229
Understanding modules 230
Locating and loading modules 230
Installing modules 235
Creating a module 246
Creating an advanced function and installing a module: Step-by-step exercises 253
Chapter 7 quick reference 257
Chapter 8: Using the Windows PowerShell ISE 259
Running the Windows PowerShell ISE 259
Navigating the Windows PowerShell ISE 260
Working with the script pane 263
Using tab expansion and IntelliSense 264
Working with Windows PowerShell ISE snippets 266
Using Windows PowerShell ISE snippets to create code 266
Creating new Windows PowerShell ISE snippets 268
Removing user-defined Windows PowerShell ISE snippets 269
Using the Commands add-on and snippets: Step-by-step exercises 270
Chapter 8 quick reference 274
Chapter 9: Working with Windows PowerShell profiles 275
Six different Windows PowerShell profiles 275
Understanding the six Windows PowerShell profiles 276
Examining the $profile variable 276
Determining whether a specific profile exists 278
Creating a new profile 279
Design considerations for profiles 279
Using one or more profiles 281
Using the All Users, All Hosts profile 283
Using your own file 284
Grouping similar functionality into a module 285
Where to store the profile module 285
Creating and adding functionality to a profile: Step-by-step exercises 286
Chapter 9 quick reference 289
Chapter 10: Using WMI 291
Understanding the WMI model 292
Working with objects and namespaces 292
Listing WMI providers 297
Working with WMI classes 298
Querying WMI 301
Obtaining service information: Step-by-step exercises 306
Chapter 10 quick reference 312
Chapter 11: Querying WMI 313
Alternate ways to connect to WMI 313
Returning selective data from all instances 321
Selecting multiple properties 322
Choosing specific instances 325
Using an operator 327
Shortening the syntax 330
Working with software: Step-by-step exercises 332
Chapter 11 quick reference 339
Chapter 12: Remoting WMI 341
Using WMI against remote systems 341
Supplying alternate credentials for the remote connection 342
Using Windows PowerShell remoting to run WMI 345
Using CIM classes to query WMI classes 346
Working with remote results 348
Reducing data via Windows PowerShell parameters 352
Reducing data via WQL query 353
Running WMI jobs 355
Using Windows PowerShell remoting and WMI: Step-by-step exercises 357
Chapter 12 quick reference 360
Chapter 13: Calling WMI methods on WMI classes 361
Using WMI cmdlets to execute instance methods 361
Using the Terminate method directly 363
Using the Invoke-WmiMethod cmdlet 365
Using the [wmi] type accelerator 366
Using WMI cmdlets to work with static methods 367
Executing instance methods: Step-by-step exercises 370
Chapter 13 quick reference 373
Chapter 14: Using the CIM cmdlets 375
Using the CIM cmdlets to explore WMI classes 375
Using the Get-CimClass cmdlet and the -ClassName parameter 375
Finding WMI class methods 377
Filtering classes by qualifier 379
Retrieving WMI instances 383
Reducing returned properties and instances 383
Cleaning up output from the command 384
Working with associations 385
Retrieving WMI instances: Step-by-step exercises 392
Chapter 14 quick reference 394
Chapter 15: Working with Active Directory 395
Creating objects in Active Directory 395
Creating an OU 395
ADSI providers 397
LDAP names 399
Creating users 405
What is user account control? 408
Working with users 409
Creating multiple OUs: Step-by-step exercises 423
Chapter 15 quick reference 429
Chapter 16: Working with the AD DS module 431
Understanding the Active Directory module 431
Installing the Active Directory module 431
Getting started with the Active Directory module 433
Using the Active Directory module 433
Finding the FSMO role holders 435
Discovering Active Directory 439
Renaming Active Directory sites 442
Managing users 443
Creating a user 446
Finding and unlocking Active Directory user accounts 447
Finding disabled users 449
Finding unused user accounts 451
Updating Active Directory objects: Step-by-step exercises 454
Chapter 16 quick reference 457
Chapter 17: Deploying Active Directory by using Windows PowerShell 459
Using the Active Directory module to deploy a new forest 459
Adding a new domain controller to an existing domain 465
Adding a read-only domain controller 468
Installing domain controller prerequisites and adding to a forest: Step-by-step exercises 470
Chapter 17 quick reference 472
Chapter 18: Debugging scripts 473
Understanding debugging in Windows PowerShell 473
Understanding the three different types of errors 473
Using the Set-PSDebug cmdlet 479
Tracing the script 479
Stepping through the script 483
Enabling strict mode 488
Debugging the script 492
Setting breakpoints 492
Setting a breakpoint on a line number 492
Setting a breakpoint on a variable 495
Setting a breakpoint on a command 499
Responding to breakpoints 501
Listing breakpoints 503
Enabling and disabling breakpoints 504
Deleting breakpoints 504
Debugging a function: Step-by-step exercises 505
Chapter 18 quick reference 509
Chapter 19: Handling errors 511
Handling missing parameters 511
Creating a default value for a parameter 512
Making the parameter mandatory 513
Limiting choices 514
Using PromptForChoice to limit selections 514
Using Test-Connection to identify computer connectivity 516
Using the -contains operator to examine the contents of an array 517
Using the -contains operator to test for properties 519
Handling missing rights 521
Using an attempt-and-fail approach 522
Checking for rights and exiting gracefully 522
Handling missing WMI providers 523
Handling incorrect data types 532
Handling out-of-bounds errors 536
Using a boundary-checking function 536
Placing limits on the parameter 537
Using Try...Catch...Finally 538
Catching multiple errors 541
Using PromptForChoice to limit selections and using Try…Catch…Finally: Step-by-step exercises 544
Chapter 19 quick reference 546
Chapter 20: Using the Windows PowerShell workflow 547
Why use workflows? 547
Workflow requirements 548
A simple workflow 548
Parallel PowerShell 549
Workflow activities 552
Windows PowerShell cmdlets as activities 553
Disallowed core cmdlets 554
Non-automatic cmdlet activities 554
Parallel activities 555
Checkpointing Windows PowerShell workflow 556
Understanding checkpoints 556
Placing checkpoints 556
Adding checkpoints 556
Adding a sequence activity to a workflow 559
Creating a workflow and adding checkpoints: Step-by-step exercises 561
Chapter 20 quick reference 563
Chapter 21: Managing Windows PowerShell DSC 565
Understanding Desired State Configuration 565
The DSC process 566
Configuration parameters 568
Setting dependencies 570
Controlling configuration drift 571
Modifying environment variables 573
Creating a DSC configuration and adding a dependency: Step-by-step exercises 576
Chapter 21 quick reference 580
Chapter 22: Using the PowerShell Gallery 581
Exploring the PowerShell Gallery 581
Configuring and using PowerShell Get 583
Installing a module from the PowerShell Gallery 585
Configuring trusted installation locations 586
Uninstalling a module 586
Searching for and installing modules from the PowerShell Gallery: Step-by-step exercises 587
Chapter 22 quick reference 589
Appendix A: Windows PowerShell scripting best practices 591
Appendix B: Regular expressions quick reference 599
Index 603
About the author 631
Windows 10 Inside Out PDF İndir


Kategori: Yazılım, Programlama, C++, CLI
Yazar: By Ed BottCarl SiechertCraig Stinson
Baskı: 5
Çıkış Tarihi: Mayıs 2015
Fiyat: 55 TL
Sayfa Sayısı: 1040
Dosya Boyutu: 65 MB
Format: PDF
Yayınevi:  Microsoft Press
ISBN: 978-0-7356-9807-9


+ DVD Ek Dosyası ile Birlikte

İndir: Bu Kitabı İndirmek İçin Aşşağıdaki Yorum Bölümüne  e-posta  Adresinizi Yazmanız Yeterli
.epub   .mobi   .zip   .pdf   .DjVuConquer Windows 10--from the inside out! 

Dive into Windows 10--and really put your Windows expertise to work. Focusing on the most powerful and innovative features of Windows 10, this supremely organized reference packs hundreds of timesaving solutions, tips, and workarounds. From the new Microsoft Edge browser to the personal assistant Cortana, from security to the enhanced Start menu, discover how the experts tackle essential Windows 10 tasks--and challenge yourself to new levels of mastery.
 • Install, configure, and personalize Windows 10
 • Transition smoothly from Windows 7 or Windows 8.1
 • Discover the fast, efficient Microsoft Edge browser
 • Use the Cortana personal assistant to handle reminders and information retrieval
 • Explore cloud services
 • Find, manage, back up, and restore files
 • Use the Windows 10 Mail, Calendar, and People apps
 • Retrieve, organize, and enjoy digital media
 • Harden security and strengthen privacy
 • Add Windows Store apps
 • Fine-tune performance and troubleshoot crashes
 • Share resources and control computers remotely
 • Automate tasks and use advanced system management
 • Run Hyper-V virtual machines

For Intermediate and Advanced Users
 • Your role: Experienced intermediate-level to advanced-level Windows user
 • Prerequisites: Basic understanding of Windows procedures, techniques, and navigation

Managing Agile Open-Source Software Projects with Microsoft Visual Studio Online

Kategori: Yazılım,Open-Source,Visual Studio
Online,Agile,Software Projects,ALM
Yazar: Brian Blackman, Gordon Beeming, Michael Fourie, and Willy-Peter Schaub
Baskı: 5
Çıkış Tarihi: 2016
Fiyat: 30 TL
Sayfa Sayısı: 240
Dosya Boyutu: 65 MB
Format: PDF
Yayınevi:  Microsoft Press
ISBN: 978-0-73567-517-9


+ DVD Ek Dosyası ile Birlikte
İndir: Bu Kitabı İndirmek İçin Aşşağıdaki Yorum Bölümüne    e-posta  Adresinizi Yazmanız Yeterli
.epub   .mobi   .zip   .pdf   .DjVu


With this ebook, the ALM Rangers share their best practices in managing solution requirements and shipping solutions in an agile environment, an environment where transparency, simplicity, and trust prevail. The ebook is for Agile development teams and their Scrum Masters who want to explore and learn from the authors’ “dogfooding” experiences and their continuous adaptation of software requirements management.

14 Temmuz 2015 Salı

Xamarin.Forms ile Mobil Uygulama Oluşturma - Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms Book PDF Download

Xamarin.Forms ile Mobil Uygulama OluşturmaMicrosoft Press
A Division of Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052-6399

Yayın Tarihi: Nisan 2015
Sayfa Sayısı: 452
Yazar Charles Petzold
Kitap İsmi : 
Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms
Baskı: 2

Copyright © 2015 Xamarin, Inc.

ISBN: 978-0-7356-9723-2

Güncellenen veriler ile birlikte indirme detayları

İçerik:

Xamarin.Forms XAML ile  iOS, Android, ve Windows Mobil Uygulama Geliştirme
27 Haziran 2015 Cumartesi

Adım Adım Microsoft Visual Basic 2013 Kitabı PDF İndir

Adım Adım Microsoft Visual Basic 2013
Kategori: Yazılım, Programlama, VB
Yazar: Michael Halvorson
Baskı: 5
Çıkış Tarihi: Mayıs 2015
Fiyat: $35
Sayfa Sayısı: 700
Dosya Boyutu: 29 MB
Format: PDF ePub,
Yayınevi:  Microsoft Press
ISBN: 978-0-73567-517-9

+ DVD Ek Dosyası ile Birlikte

İndir: Bu Kitabı İndirmek İçin Aşşağıdaki Yorum Bölümüne  e-posta  Adresinizi Yazmanız Yeterli
.epub   .mobi   .zip   .pdf   .DjVu
İçerik:

 • Master essential Visual Basic programming techniques
 • Begin building apps for Windows Store, Windows Phone 8, and ASP.NET
 • Design apps using XAML markup, touch input, and live tiles
 • Tackle advanced language concepts, such as polymorphism
 • Manage data sources including XML documents and web data
 • Create a Windows Phone 8 app that manages key lifecycle eventsCORPORATİON © 2016 İSLAM AKAİD